Tag - phòng tránh dịch bệnh

BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CƠ THỂ

Đại dịch COVID-19 đến nay đã lan rộng ra toàn cầu và hiện chưa tìm ra thuốc chữa.Ngoài tiêm chủng Vaccine để bảo vệ bản thân thì không còn cách nào tốt hơn. Nhiều nước đã gọi đây là thảm họa và mỗi nước có những giải pháp riêng để phòng, chống dịch bệnh và sẽ có những bài học riêng. Tại Việt Nam tính đến thời điểm này, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã thu được kết quả [...]

Chi tiết